Резюме (about me, CV)

English version below.

Я не проти підзаробити у вільний час. Тому пропоную послуги з настроювання серверів, мережного обладнання. Також не відмовлюся від роботи фрілансером.

Навички роботи з Unix

– встановлення,  налаштування (Linux, FreeBSD/OpenBSD, Solaris)
– налаштування мережі та мережевих служб ipfw, pf, iptables, DNS, DHCP, VPN (openvpn, mpd, pppoe, ipsec(racoon), pptp), nfs, bgp(quagga), vlans, lagg/bonding/aggr
– робота з поштовими підсистемами fetchmail, cyrus-imap, dovecot, postfix, sieve, mailman, exim, amavis, spamassasin, postgrey(greylist), courier
– налаштування http/ftp/tftp додатків pure-ftpd, vsftpd, proftpd, apache, nginx
– встановлення, налаштування squid (+доменна авторизації), rejik, sams, clamav, asterisk, samba (workgroup, +AD), ldap, lightsquid, squidstat, wrt firmware
– написання скриптів на shell, expect, awk/sed
– HL/HA: redis, memcache, haproxy, L3 balance

Додаткові навички

– програмування (читаю код, частково пишу) С, Perl, Python, PHP (є 2 написані проекти), свої правки та напрацювання на github
– бази даних на рівні адміністратора MySQL, PostgreSQL
– телефонія: AddPac, Cisco, AudioCodes, GSM/VoIP Gateway, Meridian, Samsung OS 500
– досвід роботи з керованими комутаторами (Cisco Catalyst, HP, Juniper)
– системи моніторингу: zabbix, cacti, nagios, SNMP
– віртуалізація VMware (windows, * nix), jail (FreeBSD), zone (Solaris)
– DevOps: CI/CD (jenkins), atlassian tools (jira/bitbucket/fisheye)
– системи автоматизації saltstack, ansible
– Контейнеризація: Docker, Docker Swarm
– Невеличкий досвід у адмініструванні ELK, Hadoop
– Готовий до вивчення та опанування нових технологій

Для зв’язку зі мною використовуйте форму зворотного зв’язку

Для зв’язку зі мною використовуйте форму зворотного зв’язку

I do not mind earning extra money in my free time. Therefore, I offer services for setting up servers, network equipment. I don’t mind freelancing either.

Unix skills

– installation, configuration (Linux, FreeBSD/OpenBSD, Solaris)
– configuring network and network services ipfw, pf, iptables, DNS, DHCP, VPN (openvpn, mpd, pppoe, ipsec(racoon), pptp), nfs, bgp(quagga), vlans, lagg/bonding/aggr
– work with mail subsystems fetchmail, cyrus-imap, dovecot, postfix, sieve, mailman, exim, amavis, spamassasin, postgrey(greylist), courier
– setting up http/ftp/tftp pure-ftpd, vsftpd, proftpd, apache, nginx applications
– installation, configuration of squid (+domain authorization), rejik, sams, clamav, asterisk, samba (workgroup, +AD), ldap, lightsquid, squidstat, wrt firmware
– writing shell, expect, awk/sed scripts
– HL/HA: redis, memcache, haproxy, L3 balance

Extra skills

– programming (I read code, partially write) C, Perl, Python, PHP (there are 2 written projects), some patches on github
– databases at administrator level MySQL, PostgreSQL
– telephony: AddPac, Cisco, AudioCodes, GSM/VoIP Gateway, Meridian, Samsung OS 500
– Experience with managed switches (Cisco Catalyst, HP, Juniper)
– monitoring systems: zabbix, cacti, nagios, SNMP
– VMware virtualization (windows, *nix), jail (FreeBSD), zone (Solaris)
– DevOps: CI/CD (jenkins), atlassian tools (jira/bitbucket/fisheye)
– Automatisations systems: saltstack, ansible
– Containerization: Docker, Docker Swarm
– Some experience at EKL, Hadoop

– Learning agility

To contact me, use the feedback form

Домашняя страничка Andy
Записки молодого админа
Самостоятельная подготовка к Cisco CCNA
Самостоятельная подготовка к Cisco CCNP
Powered by Muff